Attack anyway?


Level 200
Life points
95 %
Experience
52.38 %
Strength
1700
Dexterity
2200
Agility
2200
Constitution
1700
Charisma
1700
Intelligence
1700
Armour 45205
Damage 1095 - 1229
Attention

This item will become soul bound as soon as you put it on!Character description

zrod : 12.09. 2k17 09:40

„Krava pije vodu a dáva mlieko, had pije mlieko a dáva jed.“

SLOVAKIA

Dosiahol si novú úroveňThu, 26.01.2023 - 13:34:09
Získaním dostatku skúseností sa dostávaš na vyššiu úroveň. Tvoja úroveň je: 200