Attack anyway?


Level 209
Life points
95 %
Experience
22.09 %
Strength
1776
Dexterity
2299
Agility
2299
Constitution
1776
Charisma
1776
Intelligence
1776
Armour 42494
Damage 1066 - 1204
Attention

This item will become soul bound as soon as you put it on!Language

Character description

zrod : 12.09. 2k17 09:40

„Krava pije vodu a dáva mlieko, had pije mlieko a dáva jed.“

slovakia
Dosiahol si novú úroveň Thu, 26.01.2023 - 13:34:09
Získaním dostatku skúseností sa dostávaš na vyššiu úroveň. Tvoja úroveň je: 200

pomaly ďalej zájdeš, len neplakať, ale klikať

FIRESNAKE - budem ťa strašiť aj v sne